Funkčno – prevádzková charakteristika

Dopravné riešenie, parkovanie

 Areál 6-tich domov má samostatný vstup z verejnej komunikácie Horný Dvor s automaticky otváranou bránou. K dispozícii sú dve vypínania na kľúčenku ku každému domu.

Paralelne s historickým múrom je vedená asfaltová úrovňová komunikácia šírky 3 m pre prístup ku jednotlivým domom a príslušným parkoviskám.

Medzi komunikáciou a múrom sú umiestnené parkovacie státia (6 ks) s prístreškami.

Špecifikácia parkovacích miest:

objekt A – 3 parkovacie miesta, z toho:

– 1x  exteriér umelá tráva

– 1x  komunikácia

– 1x  prístrešok

objekt B – 2 parkovacie miesta, z toho:

– 1x  umelá tráva

– 1x  prístrešok

objekt C – 2 parkovacie miesta, z toho:

– 2x  prístrešok

objekt D – 2 parkovacie miesta, z toho:

– 1x  umelá tráva

– 1x  prístrešok

Bránka pre peších umožňuje prístup najmä do blízkej reštaurácie.

Odvoz smetí

Každý objekt má za svojim vstupom samostatnú krytú niku o výmere 3 m2 pre úschovu vlastného smetného kontajneru.

Domáci telefón

Na prístupovej komunikácii pred bránou je umiestnený panel domáceho te

lefónu s farebnou kamerou a poštovými schránkami.

Ochrana bezpečnostným svetlom

Každý objekt je vybavený bezpečnostným svetlom - LED 10 W reflektorom na fotobunku v nasledujúcom rozsahu:

– 1x  vstup

– 1x  bočné svetlo – komunikácia

– 2x  reflektory na ochranu átriových objektov

Satelitné riešenie príjmu TV signálu

Pre všetky objekty je riešený satelitný stožiar v objekte B s tým, že každý objekt má vyvedený satelitný signál vo všetkých miestnostiach (3 miesta v objekte).

Počítačová sieť

Priestory v objekte (2x  obývací priestor, 1x  spálňa) sú navzájom prepojené pre zdieľanie počítačovej siete, resp. iného slaboprúdového využitia.

 

Netradičné osvetlenie denným i umelým svetlom

Použitím atraktívnych nadúrovňových svetlíkov v centrálnej časti objektu vznikajú pri západe slnka teplé farebné odrazy od červenej strechy a prenášajú slnečné svetlo do interiéru objektu s výrazným vytváraným efektom.

Objekt je vybavený najmodernejšou HIGH TECHNOLOGY v oblasti umelého osvetlenia, a to rôznymi typmi LED technológie, ako sú  CEOB svetlá, resp. CEOB / LED svetlá s príkonom 12 V nízkonapäťovej sústavy, čo má za následok predovšetkým:

– vysokú kvalitu a životnosť svietidiel (až do 50 000 hod. prevádzky)

– extrémne nízku spotrebu elektrickej energie, napr. v kuchyni sú inštalované 4 svietidlá 6 W, t.j. 24 W, čo predstavuje svietivosť, ako cca 2x100 watové žiarovky, pričom reálna spotreba je iba 24 W (1/3 reálnej spotreby)

– dosiahnutie atraktívnych výtvarných efektov pomocou dvoch atypických RGB svietidiel v plnom spektre farieb:

  • 1x  nad rebrami svetlíkov
  • 1x  centrálne svetelné teleso - ATYP

Obidve svietidlá sa dajú samostatne a nezávisle ovládať mobilnými ovládačmi a klient si môže mixovať farebnú scenériu celého priestoru kedykoľvek podľa chuti a nálady, resp. spoločenskej príležitosti.

Exteriér átria je naviac osvetlený dvomi svietidlami zapustenými v dlažbe átria.

Dispozícia

Dispozičné riešenie je priestorovo otvorené so zámerom dosiahnutia maximálnej miery priestorového prepojenia všetkých priestorov.

ÁTRIUM je riešené ako druhý obývací priestor pre letné bývanie, je ho možné dodatočne zabezpečiť mobilným prekrytím, čím sa dá vhodne zväčšiť úžitková plocha objektu. Predsadenie altánku uzatvára átrium zo strany parku s tým že sediaci človek nerušene vníma úžasnú scenériu historického parku.

Zámerom riešenia bolo vytvoriť určitú mieru intimity, avšak s rovnováhou nerušenia kontaktu so scenériou atraktívneho interiéru.

Vykurovanie

Objekty sú vnútorne zateplené a vykurované veľkoplošným podlahovým kúrením, samostatným kotlom, riadením a reguláciou.

Pevná telefónna prípojka

Objekty nemajú drátovú telefónnu prípojku s tým, že sa uvažuje s mobilným príjmom telefónneho signálu, ktoré si osobitne podľa potrieb zabezpečia budúci užívatelia.