Charakteristika a história prostredia

 Výstavba 6-tich apartmánových átriových domov sa nachádza v historickom parku bývalého Esterházyovského kaštieľa, ktorý spolu s parkom sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Kaštieľ v Bernolákove si dal postaviť príslušník grófskej vetvy Esterházyovcov, chorvátsky bán a krajinný sudca Jozef Esterházy v rokoch 1714 – 1722. Kaštieľ bol postavený podľa plánov Johana Bernharda Fischera z Erlachu, jedného z najvýznamnejších staviteľov obdobia Baroka v Európe, okrem iného aj autora Cisárskeho paláca vo Viedni. Je to jediné jeho dielo na území Slovenska.

V roku 1762 sa dostal kaštieľ do majetku Františka Esterházyho (1715 – 1785), ktorý mal vysoké spoločenské postavenie. Od roku 1735 bol hlavným županom Mošonskej stolice, neskôr komorným radcom, od roku 1744 interným tajným radcom, v roku 1763 sa stal uhorským kancelárom a v roku 1777 hlavným dvorským správcom. Bol slobodomurárom, veľmajstrom jednej z viedenských lóží.

Kaštieľ, ako domáce sídlo kancelára Rakúsko-uhorskej monarchie často navštevovali príslušníci viedenského dvora. Viackrát tu trávila leto Mária Kristína so svojím manželom Albertom Sasko-Tešínskym, v roku 1776 navštívil Čeklis aj cisársky pár.

V roku 1766 tu Mária Terézia oslávila svoje narodeniny.

V roku 1766 sa tu konala veľkolepá „čínska slávnosť“ tiež s kráľovskou účasťou v čínskych odevoch, s čínskymi drakmi. Cisársky kamenný stôl, kde v exteriéri stolovala cisárska rodina sa zachoval dodnes a je umiestnený pri klubovom dome.

Čekliský kaštieľ a priľahlý park bol skutočným spoločenským a kultúrnym centrom rakúsko-uhorskej aristokracie. Prezentovali sa tu exkluzívne výstavy výtvarného umenia a sochárstva. V hudobnom a divadelnom pavilóne v okrajovej časti parku sa hrali mnohé premiéry hudobných diel majstrov z celej Európy.

Práve na tomto území (zdevastovaným za socialistickej éry) sa nachádza 6 nových apartmánov. Kde bol tento pavilón sa dá identifikovať iba podľa kruhového pôdorysu pozemkov v starých historických mapách.

Posledná dôležitá historická udalosť sa v kaštieli odohrala v roku 1910, kedy americký prezident Theodor Rooswelt súkromne navštívil grófa Alberta Opponyiho v Eberharde, ale navštívil aj Čekliský kaštieľ.

Obdobie po roku 1945 je etapou nahrádzania hmotnej podstaty kedysi slávneho areálu kaštieľa v Čeklísi.

Nádherný park z 18. storočia, ktorý prešiel z typu „francúzskeho“ na typ „anglický“ v 19. storočí bol v tomto čase úplne zdevastovaný a stalo sa z neho miesto na chovanie ošípaných, alebo odkladisko komunálneho odpadu.

V roku 1993 si areál dlhodobo prenajala spoločnosť HUMA 90, ktorá v parku zlikvidovala zvyšky hospodárskych objektov, vyviezla stovky áut odpadu a pod odborným dohľadom pamiatkárov odstránila cca 1200 náletových drevín a vysadila cca 300 nových drevín pri realizácii 1. golfového ihriska na Slovensku v povojnovej ére.

Golfové ihrisko Park bolo za účasti cca 2000 návštevníkov otvorené v septembri 1995.V roku 2006 bolo otvorené ihrisko Black River v dolnej časti parku, čím bol areál v oblasti golfovej infraštruktúry komplexne doriešený. Rekonštrukciou parku bolo obnovené pôvodné prírodné prostredie v plnej svojej kráse a bolo zachránených viac ako 85 druhov vzácnych drevín z viacerých svetadielov.

Celý areál parku je obkolesený rekonštruovaným tehlovým múrom a je chránený pred nepovolanými návštevníkmi.

 

DSC00161.JPG

Celý predmetný areál 6-tich exkluzívnych apartmánov je situovaný pozdĺž nepriehľadného tehlového oplotenia s vlastnou komunikáciou a vstupom. Vo vzdialenosti cca 100 m sa nachádza cvičná lúka (Driving range) a cvičný areál pre golf. V tesnej blízkosti sa nachádzajú dva novozrekonštruované tenisové kurty (v roku 2012) s tvrdým povrchom typu „US OPEN“.

Celý areál parku je profesionálne udržiavaný a je pod automatizovanou závlahou riadenou počítačovým systémom.

Pre nových vlastníkov apartmánov bude celý park voľne prístupnou záhradou, ktorú môžu bežne využívať pre svoje voľnočasové aktivity.

Najväčšou výhodou pre budúcich nájomcov, resp. vlastníkov je okrem neopakovateľného a atraktívneho prostredia tá skutočnosť, že nemusia investovať do zázemia svojich apartmánov (stačí vlastniť cca 200 m2 pod objektom a bezprostredné okolie), nemusia nič nákladne udržovať a pritom majú pre seba k dispozícii viac ako 110 ha nádherného prírodného prostredia, kde sa bez obmedzenia môžu pohybovať. 


Športové aktivity, ktoré je možné v súčastnosti v areáli využívať sú nasledovné:

  • Golf : 9 jamiek Park, 18 jamiek Black River, golfová akadémia a rôzne druhy zariadení pre trénovanie
  • Tenis: 2 tenisové kurty HARD (US OPEN)
  • Lukostreľba: lukostrelecký areál v časti Black River
  • 3 D Lukostreľba: areál v dolnej časti parku
  • Paint ball: jeden z najkrajších areálov na Slovensku v dolnej časti parku
  • Rybolov: v časti Black River je niekoľko jazier, kde je možné chytať kapre, sumce, šťuky, amure
  • Bežecké trate: chodníky v celom areáli

V bezprostrednej blízkosti sa (cez ulicu) nachádza Reštaurácia u Gála, v centrálnom priestore Reštaurácia Golf (cca 600 m). Vzdialenosť do centra obce je cca 1250 m.